Motie Ouwehand/Van Gerven over een mondiale afspraak over vrij beschikbaar zijn van plant­ei­gen­schappen voor boeren en vere­de­laars


1 juli 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het in een wereld met een groeiende wereldbevolking van groot belang is dat de genen die nodig zijn om gewassen te ontwikkelen die ons in deze veranderende wereld kunnen voeden, vrij beschikbaar zijn, en niet het exclusieve eigendom van een aantal private partijen;

overwegende, dat het kwekersrecht mogelijkheden schept om investeringen in innovaties terug te verdienen zonder verdere innovatie te belemmeren;

overwegende, dat het octrooirecht dit kwekersrecht nu doorkruist, omdat binnen de Europese Biotechnologie- en Octrooirichtlijn (98/44/EG) de mogelijkheid bestaat om ook octrooien aan te vragen op planteneigenschappen;

constaterende, dat een brede coalitie van veredelaars, telers, boeren, milieu- en ontwikkelingsorganisaties heeft aangegeven dat octrooien op planteneigenschappen de consolidatieslag in de plantenveredeling versterken, dat daarmee de afhankelijkheid van een klein aantal multinationale ondernemingen wordt versterkt en dat dit vergaande consequenties kan hebben voor de snelheid van innovatie, de keuzevrijheid van telers en consumenten, de biodiversiteit en de voedselzekerheid;

verzoekt de regering dit probleem mee te nemen in de lopende WTO-onderhandelingen en zich daarbij in te zetten voor een mondiale afspraak dat planteneigenschappen vrij beschikbaar zijn voor boeren en veredelaars en evenals diereneigenschappen niet (meer) octrooieerbaar zullen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gerven


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, PvdA, PVV, VVD