Motie Ouwehand/Van Gerven: niet bezui­nigen op de budget voor asbest


6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2016 en 2017 budget bestemd voor asbest is geherprioriteerd;

constaterende dat er elk jaar weer tussen de 900 en 1300 mensen een pijniijke dood sterven aan asbest gerelateerde kanker;

overwegende dat het budget voor asbest dus hard nodig is om doelen van asbestverwijdering en het totaal verbod op asbestdaken in 2024 te halen;

verzoekt de regering bij de begroting van 2015 de herprioritering van het budget bestemd voor asbest in 2016 en 2017 weer ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gerven


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, ChristenUnie, 50+, GroenLinks

Tegen

PVV, VVD, PvdA, CDA, SGP, D66, Bontes