Motie Ouwehand: stel een nieuwe Commissie Lange Termijn Mili­eu­beleid in


6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland van 1988 tot 1993 een Commissie Lange Termijn Milieubeleid heeft gekend met als taak het voorbereiden van wetenschappelijk gedocumenteerde adviezen op lange termijnontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op het milieu en over de wijze waarop het milieubeleid op ontwikkelingen zou dienen te reageren,

overwegende, dat een dergelijke commissie ook in deze tijd van grote toegevoegde waarde kan zijn om een bijdrage te leveren aan innovatieve oplossingen voor de milieuproblemen van deze tijd,

verzoekt de regering, een nieuwe Commissie Lange Termijn Milieubeleid in te stellen, in eerste instantie voor een periode van drie jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, D66, Bontes