Motie Ouwehand/Van Gent over een inbreuk­pro­cedure van de Europese Commissie tegen Hongarije


23 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Commissie het levend plukken van ganzen voor dons afwijst omdat het onnodig pijn, leed en letsel veroorzaakt en omdat dit een inbreuk vormt op artikel 3 van Richtlijn 98/58/EG;

constaterende, dat in Hongarije nog steeds ganzen levend worden geplukt voor dons en dat dit dons vrij verhandeld kan worden binnen de Europese Unie;

constaterende, dat de Europese Commissie begin 2006 heeft aangegeven, een inbreukprocedure te overwegen, maar dat deze tot op heden nog niet is gestart;

verzoekt de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen om de inbreukprocedure tegen Hongarije te starten om daarmee een einde te maken aan het levend plukken van ganzen voor dons,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV