Motie Ouwehand/Van Gent over een etiket­te­rings­plicht voor producten waarin dons van levende ganzen is verwerkt


23 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Commissie het levend plukken van ganzen voor dons afwijst omdat het onnodig pijn, leed en letsel veroorzaakt en omdat dit een inbreuk vormt op artikel 3 van Richtlijn 98/58/EG;

constaterende, dat in Hongarije nog steeds ganzen levend worden geplukt voor dons en dat dit dons vrij verhandeld kan worden binnen de Europese Unie;

constaterende, dat producten waarin dit dons is verwerkt, ook op de Nederlandse markt worden verkocht;

constaterende, dat deze producten niet als zodanig zijn ge√ętiketteerd, waardoor consumenten mogelijk ongewild en zonder het te weten producten aanschaffen waarin dons van levend geplukte ganzen is verwerkt;

verzoekt de regering een etiketteringsplicht in te voeren voor producten waarin dons van levende ganzen is verwerkt en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwhand
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV