Motie Ouwehand/ Van Dijk: meer steun voor muziek­export


2 juli 2015

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Culturele en Creatieve sector meer dan 7 miljoen mensen in Europa werkgelegenheid biedt en dat het streven van de Nederlandse regering is om de internationalisering van cultuur te bevorderen,

Constaterende dat Nederlandse pop- en dancemuziek in het buitenland succesvol zijn, maar dat er ruimte is voor verdere groei, en behoefte is aan steun,

Overwegende dat Nederlandse bands steeds meer met buitenlandse bands moeten concurreren,

Overwegende dat steun in de rug bij muziekexport niet alleen de bands in kwestie steunt, maar de gehele creatieve economie,

Overwegende dat de ondersteuning van de promotie en marketing van Nederlandse artiesten in het buitenland een cruciale schakel is in de bevordering van Nederlandse cultuur,

Overwegende dat er binnen de uitgave van het fonds podiumkunsten sprake kan zijn van onderbesteding, als aanvragende partijen er niet in slagen een succesvolle aanvraag te doen,

Verzoekt de Minister van te bewerkstelligen dat er meer steun komt voor muziekexport door er bij het Fonds podiumkunsten op aan te dringen dat incidentele meevallers hiervoor gebruikt kunnen worden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

J. van Dijk


Status

Aangehouden

Voor

Tegen