Motie Ouwehand: informeer Kamer over beleid en onderzoek vissen­welzijn, zoals bedwel­mings­me­thoden


5 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de Kamer te informeren over de stand van zaken op het gebied van beleid en onderzoek rond vissenwelzijn, zoals bedwelmingsmethoden bij kweekvis en wildgevangen vis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Gewijzigde aangehouden motie Ouwehand: actualiseer de vissenwelzijnsnota uit 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het alweer 10 jaar geleden is dat de nota ‘Vissenwelzijn in Beeld’ verscheen, in opdracht van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

constaterende, dat de staatssecretaris van Economische Zaken duidelijk heeft gemaakt vissenwelzijn belangrijk te vinden,

verzoekt de regering, om de vissenwelzijnsnota uit 2003 te actualiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, SP, 50+

Tegen

VVD, PVV, CDA, CU, SGP, PvdA, Bontes