Motie Ouwehand: uitfa­sering van de teenknip als iden­ti­fi­ca­tie­me­thode bij proef­dieren


14 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de teenknip een ingreep is, die tot doel heeft dieren onderling van elkaar te kunnen onderscheiden,

van mening, dat identificatiemethoden waarbij lichaamsdelen van dieren worden afgeknipt ongewenst zijn,

overwegende dat er voor deze pijnlijke ingreep voldoende alternatieven bestaan,

verzoekt de regering, in te zetten op uitfasering van de teenknip als identificatiemethode bij proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, ChristenUnie, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: systematic reviews opnemen in de cursus proefdierkunde

Lees verder

Motie Ouwehand: uitfasering van de LD50/LC50 testmethoden opnemen in het plan van aanpak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer