Motie Ouwehand: uitfa­sering van de teenknip als iden­ti­fi­ca­tie­me­thode bij proef­dieren


14 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de teenknip een ingreep is, die tot doel heeft dieren onderling van elkaar te kunnen onderscheiden,

van mening, dat identificatiemethoden waarbij lichaamsdelen van dieren worden afgeknipt ongewenst zijn,

overwegende dat er voor deze pijnlijke ingreep voldoende alternatieven bestaan,

verzoekt de regering, in te zetten op uitfasering van de teenknip als identificatiemethode bij proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, ChristenUnie, 50+, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA, SGP