Motie Ouwehand: uitfa­sering van de LD50/LC50 test­me­thoden opnemen in het plan van aanpak


14 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het volgens artikel 10, lid 2, van de Wet op de dierproeven verboden is een dierproef te verrichten door middel van LD50/LC50-testmethoden;

verzoekt de regering, in het plan van aanpak dierproeven uiteen te zetten op welke termijn en op welke wijze de LD50/LC50-testmethoden kunnen worden uitgefaseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, PVV, D66, CU, GroenLinks, SGP, 50+, Bontes

Tegen

VVD, CDA