Motie Ouwehand: syste­matic reviews opnemen in de cursus proef­dier­kunde


14 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer de motie Ouwehand c.s. (KS. 30168-47) heeft aangenomen die vraagt om ‘systematic reviews’ net als in de reguliere wetenschap de norm te laten worden voor onderzoek met proefdieren;

verzoekt de regering, onderwijs op het gebied van ‘systematic reviews’ van dierstudies op te nemen in de cursus proefdierkunde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, SGP, ChristenUnie, 50+D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand/Van Dekken: het schrappen van de bevoegdheid van de minister om in uitzonderlijke situaties besluiten te vernietigen ongewenst

Lees verder

Motie Ouwehand: uitfasering van de teenknip als identificatiemethode bij proefdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer