Motie Ouwehand: uitfa­seren glyfosaat


2 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat glyfosaat een bedreiging vormt voor drinkwater en schadelijk is voor insecten, vogels, zoogdieren, waterorganismen en bodemleven,

verzoekt de regering in te zetten op beperkingen aan het gebruik en uitfasering van glyfosaat binnen vijf jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Graus

Futselaar

Moorlag

Grashoff


Status

Ingediend

Voor

Tegen