Motie Thieme: infor­mateur is niet geslaagd in opdracht


12 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de opdracht aan de informateur was om de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet dat streeft naar brede steun voor haar beleid in de volksvertegenwoordiging,

constaterende, dat de coalitie steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de Staten Generaal,

concludeert dat informateur niet is geslaagd in zijn opdracht.

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Status:
Voor:
Tegen:


Status

Ingediend

Voor

Tegen