Motie Ouwehand: uitfa­seren glyfosaat


1 februari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de regering de noodzaak onderkent om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te minimaliseren,

Constaterende dat landen als Frankrijk, België, Luxemburg, Slovenië, Malta en Griekenland ervoor pleiten om in heel Europa af te stappen van het voor bijen en andere organismen gevaarlijke glyfosaat,

Verzoekt de regering zich aan te sluiten bij de oproep om glyfosaat uit te faseren

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

Grashoff

Moorlag

Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, CDA, D66, CU, SGP, FVD