Motie Ouwehand: neem regie voor omslag naar dier­vrien­de­lijke en ecolo­gisch houdbare voed­sel­pro­ductie


1 februari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het in het belang van bijen en andere cruciale organismen in het ecosysteem nodig is om om te schakelen naar een diervriendelijke en ecologisch houdbare vorm van voedselproductie;

Constaterende dat er verschillende scenario’s zijn uitgewerkt voor de omslag naar deze bestuivers- én boervriendelijke landbouw;

Verzoekt de regering de regie te nemen voor de omslag naar een diervriendelijke en ecologisch houdbare vorm van voedselproductie;

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD

Tegen

VVD, CDA, D66, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie Arissen: moratorium op de aanleg van rubbergranulaatkunstgrasvelden

Lees verder

Motie Ouwehand: uitfaseren glyfosaat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer