Motie Ouwehand: uitfa­seren aanwe­zigheid hormoon­ver­sto­rende stoffen


22 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging

constaterende dat de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan om de aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen in bestrijdingsmiddelen en biociden terug te dringen,

constaterende dat hormoonverstorende stoffen ook in veel andere producten zitten, zoals speelgoed, voedselverpakkingen en cosmetica,

verzoekt de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen om met een ambitieuze aanpak te komen om de aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen in alle producten zo snel mogelijk uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50PLUS, GrK├ľ, Klein, Monasch

Tegen

VVD, GrBvK, Houwers, VanVliet