Motie Ouwehand: geen teelt van gentech­ge­wassen, in ieder geval niet zonder goed­werkend scha­de­fonds


21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen in Nederland niet tot inkomstenderving van gangbare en biologische telers mag leiden,

verzoekt de regering te garanderen dat er in ieder geval geen nationale toelating voor teelt van een gg-gewas kan plaatsvinden voordat er een adequaat en toereikend schadefonds gereed en gevuld is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Smaling


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66, GroenLinks, 50PLUS, GrK├ľ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Monasch, VanVliet