Motie Ouwehand: stop de onder­han­de­lingen over TTIP


2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet zegt mensenrechten, democratie en rechtsstaat te willen bevorderen,

overwegende dat mensenrechten, democratie en rechtsstaat ernstig onder druk komen te staan wanneer de EU een vrijhandelsverdrag met de VS afsluit,

verzoekt de regering de Europese Commissie de verzoeken de onderhandelingen over TTIP te beƫindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SPGroenLinksPvdD

Tegen

VVDPvdACDAPVVSGPGrBvKHouwersKleinVanVlietD66ChristenUnie50PLUSGrKO