Motie Ouwehand: uitbreiden bevoegdheid Ctgb


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) recent een besluit van het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vernietigd, omdat zij van is mening is dat het Ctgb niet de bevoegdheid heeft om lopende toelatingen te wijzigen,

overwegende, dat nieuwe wetenschappelijke inzichten vertaald moeten kunnen worden in aanvullende voorschriften of andere wijzigingen in een lopende toelating,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het Ctgb te alle tijde de bevoegdheid heeft om lopende toelatingen te wijzigen dan wel in te trekken uit het oogpunt van milieu, biodiversiteit en/of dier- en volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, SP, PvdD

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, 50PLUS