Motie Ouwehand: de effecten van bestrij­dings­mid­delen op de hersenen van ongeboren kinderen


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) bij bestrijdingsmiddelen bepaald moet worden op basis van de effecten van het bestrijdingsmiddel op het gevoeligste menselijke orgaan,

constaterende, dat recente wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen dat de zich ontwikkelende hersenen van ongeboren kinderen het gevoeligste menselijke orgaan zijn,

verzoekt de regering, de toetsing van bestrijdingsmiddelen aan deze wetenschappelijke inzichten aan te passen en de ADI te bepalen op de effecten ervan op de zich ontwikkelende hersenen van ongeboren kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PVV, PvdA, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, CDA