Motie Ouwehand: trek de parti­cu­liere toela­tingen van neoni­co­ti­noiden in


12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer heeft aangedrongen op een verbod op de verkoop van bestrijdingsmiddelen en biociden die neonicotinoiden bevatten (KS 27 858, nr. 151),

constaterende dat de regering deze motie niet uitvoert omdat zij geen noodprocedure wil opstarten voor een verbod op deze middelen;

overwegende dat de regering de mogelijkheid van een reguliere intrekkingsprocedure onbenut laat omdat ze wil wachten op Brussel

verzoekt de regering de aangenomen motie-Ouwehand alsnog uit te voeren door de reguliere procedure op te starten om de particuliere toelatingen van alle neonicotinoiden in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen