Motie Ouwehand: sta metam-natrium niet langer toe


12 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat metam-natrium al sinds 1991 op de lijst staat van te saneren stoffen van de Nederlandse regering vanwege het gevaar van dit middel voor de volksgezondheid, flora en fauna,

constaterende, dat metam-natrium in veel Europese landen verboden is maar dat het in Nederland met de huidige toelating nog tot eind 2014 gebruikt mag worden,

overwegende dat omwonenden en passanten een groot risico lopen op gezondheidsschade door het gebruik van metam-natrium, getuige de ernstige incidenten die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan,

verzoekt de regering de huidige toelating voor metam-natrium niet te verlengen en geen nieuwe toelating voor metam-natrium meer af te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen