Motie Ouwehand: Ontwikkel zelf ambitieus beleid voor een transitie voor duurzame energie


2 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat klimaatverandering en eindige fossiele energievoorraden tot de meest omvangrijke problemen van de komende decennia behoren;

constaterende, dat Nederland in het kader van het VN-klimaatverdrag als verplichting heeft aanvaard om te voorkomen dat de aarde meer dan 2°C opwarmt en daartoe de uitstoot van broeikasgassen fors te reduceren;

overwegende, dat het energieakkoord van de Sociaal Economische Raad (SER) en maatschappelijke partijen onvoldoende handvaten biedt om aan deze uitdagingen tegemoet te komen,

van mening, dat het tegengaan van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies en het bevorderen van energiezekerheid verantwoordelijkheden zijn van de regering,

verzoekt de regering, geen genoegen te nemen met het SER-energieakkoord en zelf ambitieus beleid te ontwikkelen voor een werkelijke transitie naar duurzame energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS