Motie Ouwehand: geen gevoelige bestem­mingen binnen 300 meter van een snelweg bouwen


18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het besluit gevoelige bestemmingen is bepaald dat binnen 300 meter van een snelweg en 50 meter van een provinciale weg mag worden gebouwd zolang daar de normen van luchtkwaliteit niet worden overschreden,

overwegende dat dit volgens de laatste wetenschappelijke inzichten nog altijd onacceptabele gezondheidsrisico’s oplevert voor kinderen en dat de GGD daarom adviseert om binnen de hierboven genoemde afstanden tot drukke wegen helemaal geen gevoelige bestemmingen te bouwen, ongeacht de luchtkwaliteit,

constaterende dat slechts acht gemeenten in Nederland hun gevoelige bestemmingenbeleid hebben afgestemd op het advies van de GGD en dat andere gemeenten deze adviezen negeren,

verzoekt de regering alle kinderen in Nederland te beschermen tegen gezondheidsschade door luchtvervuiling, en daartoe het Besluit gevoelige bestemmingen te wijzigen conform de richtlijnen van de GGD,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

50+, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

PVV, Bontes, VanKlaveren, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, VanVliet, Klein, Kuzu/Özturk, D66, PvdA