Motie Ouwehand: toewerken naar een verbod op consu­men­ten­vuurwerk


20 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland een van de weinige landen is waar vuurwerk mag worden afgestoken door niet-professionals;

overwegende, dat er tijdens de jaarwisseling in Nederland ieder jaar honderden slachtoffers vallen door het afsteken van consumentenvuurwerk, waaronder veel kinderen, met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg;

overwegende, dat een groot deel van de vuurwerkslachtoffers valt onder omstanders of voorbijgangers, en dat de helft van de letsels veroorzaakt wordt door legaal vuurwerk;

constaterende, dat de Stichting Maatschappij en Veiligheid en Politie heeft geconcludeerd dat de huidige wijze van Oud&Nieuw-viering in Nederland niet in verhouding staat tot de risico’s, schade en maatschappelijke overlast die zich in enkele uren voordoen;

constaterende, dat oogartsen en plastisch chirurgen pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk, en dat ook de coördinator van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers zegt dat een vuurwerkverbod onafwendbaar is;

overwegende, dat professionele vuurwerkshows een veiliger alternatief kunnen vormen voor het afsteken van vuurwerk door burgers op straat;

verzoekt de regering, toe te werken naar een verbod op consumentenvuurwerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen