Motie Ouwehand/Thieme: strikte hand­having van dieren­wel­zijns­richt­lijnen


16 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Richtlijn over minimumnormen ter bescherming van varkens (2008/120 EG Hoofdstuk 1, art 8) het couperen van staarten en knippen of vijlen van hoektanden als routinemaatregelen verbiedt,

constaterende, dat uit recent onderzoek blijkt dat verschillende Europese lidstaten zich niet houden aan de minimumvoorschriften uit de richtlijn voor de bescherming van varkens,

verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen op strikte handhaving van dierenwelzijnsrichtlijnen en rapportages over de naleving in de lidstaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Aangenomen

Voor

PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP

Tegen

VVD