Motie Ouwehand/Thieme over regel­geving voor het doden van vissen


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het vermogen tot lijden bij vissen wetenschappelijk is aangetoond en dat dit wordt erkend door de Europese Commissie en de minister van LNV;

constaterende, dat Nederland tot op heden geen wetgeving kent voor het welzijn van vissen voorafgaand aan de slacht;

verzoekt de regering regelgeving te ontwerpen voor het doden van vissen en hiertoe het Besluit doden van dieren aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV