Motie Ouwehand/Thieme: NVWA onder­brengen bij minis­terie VWS


30 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het toezicht op de voedselveiligheid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in tien jaar tijd zodanig is verzwakt dat er grote risico’s zijn voor het ontstaan van voedselincidenten, met gevaar voor de volksgezondheid;

overwegende, dat volksgezondheid te allen tijde voorop dient te staan;

verzoekt de regering, de NVWA weer onder te brengen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PVV, D66, PvdA, SGP, CU, 50+, CDA