Motie Ouwehand: mora­torium op vangst blauw­vin­tonijn


16 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al decennialang dramatische dalingen plaatsvinden van de populatie van de blauwvintonijn en dat er in de Grote Oceaan zelfs een totale afname is van 96%;

overwegende dat het vanuit het voorzorgbeginsel noodzakelijk is om de visserij op de blauwvintonijn stop te zetten om de populatie de kans te geven om zich te herstellen;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een moratorium op de vangst van blauwvintonijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen