Motie Ouwehand/Thieme: algemene ganzen­visie met alter­na­tieven voor vergassing en afschot


22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks honderdduizenden ganzen worden gedood,

constaterende dat er effectieve en diervriendelijke alternatieven zijn voor het doden van ganzen, zoals lasers, maar ook het onaantrekkelijk maken van gebieden,

constaterende dat provincies eigenstandig beleid hebben opgesteld, waarbij voornamelijk wordt ingezet op vergassing en afschot, en alternatieven in de marge blijven,

constaterende dat ganzen zich niet beperken tot provinciegrenzen, waardoor een overstijgende visie op de ganzenproblematiek gewenst is,

verzoekt de regering met een algemene visie te komen waarmee invulling wordt gegeven aan alternatieven voor vergassing en afschot van ganzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GL, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet