Motie Ouwehand: formuleer doel­stelling voor vermin­dering import veevoer


22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland voor het overgrote deel afhankelijk is van geïmporteerd veevoer, en dat dit negatieve gevolgen heeft voor klimaat, biodiversiteit, voedselzekerheid en de volksgezondheid,

verzoekt de regering doelstellingen te formuleren om minder afhankelijk te worden van de import van veevoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrKuÖz, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet