Motie Ouwehand/Thieme: aanbinden van koeien uitfa­seren


24 juni 2014

De Kamer

gehoord de beraadslaging

constaterende dat onderzoek van EFSA (Welfare of cattle kept for beef production and the welfare in intensive calf farming systemen, EFSA 2012) concludeert dat grupstallen, waarbij de dieren permanent worden aangebonden, van alle huisvestingssystemen het welzijn van koeien het meest aantasten,

overwegende dat binnen de ontwikkeling naar een Duurzame Veehouderij geen huisvestingssystemen passen die het welzijn van dieren ernstig aantasten,

verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om het permanent aanbinden van koeien uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen