Motie Ouwehand: Laat bankzaken van de Kamer regelen door een eerlijke bank


23 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huisbankier van het Rijk, de Royal Bank of Scotland, tevens de bankzaken van de Kamer voor zijn rekening neemt,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat RBS zeer slechts scoort op de criteria van de Eerlijke Bankwijzer, zoals klimaatverandering, mensenrechten en investeringen in wapens,

overwegende de voorbeeldrol van de Tweede Kamer, ook op het gebied van aanmoedigen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,

verzoekt het Presidium de Kamer voor de volgende Raming een uitgewerkt voorstel te doen toekomen met criteria op basis waarvan gekozen kan worden voor een ethisch handelende bank en te bewerkstelligen dat de Kamer zo snel als mogelijk overstapt op een bank die een hoge score heeft in de Eerlijke Bankwijzer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Fokke


Status

Ingediend

Voor

PvdA, SP, D66, CU, GL, Baay-Timmerman, Klein

Tegen

VVD, CDA, PVV, SGP, GrBvK, VanVliet