Motie Ouwehand: 150 miljoen naar zonne­en­ergie, niet naar mest­ver­gisters


27 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de extra aangekondigde subsidie van €150 miljoen voor mono-mestvergisters in te trekken en deze gelden in plaats daarvan te gebruiken voor een extra stimulans voor zonne-energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, Kuzu/Özturk

Tegen

PvdA, D66, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, VanVliet, Klein, Houwers, Bontes/VanKlaveren