Motie Ouwehand: struc­tureel verlagen band­snelheid van slacht­lijnen


1 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer in 2011 de motie Ouwehand (Kamerstuk 31571-14) heeft aangenomen waarin de regering wordt verzocht vanwege het dierenwelzijn en de voedselveiligheid maatregelen te nemen voor verbetering van het

slachtproces,

constaterende dat hoge bandsnelheden van slachtlijnen structureel hoge risico’s opleveren voor het dierenwelzijn en het zorgvuldig keuren en controleren van vlees onmogelijk maken,

verzoekt de regering structureel de bandsnelheid van slachtlijnen te verlagen en zorg te dragen voor een fraudebestendig registratiesysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SPGroenLinksPvdD50PLUSGrKO

Tegen

VVDPvdACDAPVVSGPGrBvKHouwersKleinVanVlietD66ChristenUnie