Motie Ouwehand: NVWA volledig onder het minis­terie van VWS


1 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een verstrengeling is opgetreden van economische belangen en wettelijke overheidstaken in de vee- en vleessector;

constaterende, dat het ministerie van Economische Zaken onvoldoende in staat is een scherpe scheiding aan te brengen tussen het tegemoet komen aan de economische belangen van de vee- en vleessector en het afdwingen en waarborgen van voedselveiligheid en dierenwelzijn;

verzoekt de regering om de NVWA en haar wettelijke taken volledig onder het ministerie van VWS te laten ressorteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ

Tegen

VVD, D66, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet