Motie Ouwehand: stop finan­ciering RTRS vanwege gentech en land­bouwgif


22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering van mening is dat koppelverkoop tussen een genetisch gemodificeerd product en de inzet van zware pesticiden ongewenst is,

overwegende dat een inzet op de verduurzaming van handelsketens gebaat is bij duurzaamheidscriteria die deze koppelverkoop dan ook uitsluiten,

constaterende dat de regering de Round Table for Responsible Soy (RTRS) financieel ondersteunt terwijl dit keurmerk deze koppelverkoop niet uitsluit,

verzoekt de regering de financiering van de RTRS te bevriezen totdat de ongewenste koppelverkoop geen onderdeel meer uitmaakt van de teelt van de soja die middels de RTRS ‘duurzaam’ wordt genoemd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: Laat Monsanto niet via TTIP beleid beinvloeden

Lees verder

Motie Ouwehand: formuleer doelstelling voor vermindering import veevoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer