Motie Ouwehand: Laat Monsanto niet via TTIP beleid bein­vloeden


22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich heeft uitgesproken tegen een TTIP-verdrag met een regulatory cooperation body waarin bedrijven oververtegenwoordigd zijn,

overwegende de breed gedeelde zorgen dat het bedrijfsleven daarmee een onevenredige invloed heeft op onze regelgeving,

wijzend naar de tactieken van Monsanto waarbij onder andere

  • wetenschappers betaald zijn om ten gunste van hun producten te publiceren en om twijfel te zaaien over de schadelijkheid van Monsanto’s producten,
  • landen zijn aangeklaagd wanneer deze wilden staan voor het eigenaarschap van boeren van de gewassen die zij telen
  • en landen onder druk zijn gezet om geen extra regels ter bescherming van mens en milieu op te stellen,

van mening dat een dergelijke agressieve lobby niet geïnstitutionaliseerd mag worden,

verzoekt de regering het bedrijf Monsanto en andere bedrijven die dergelijke tactieken gebruiken in ieder geval uit te sluiten van deelname aan regulatory cooperation bodies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP, ChristenUnie, GroenLinks, GrKuÖz

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet