Motie Ouwehand: niet instemmen met TTIP als EU normen en stan­daarden niet meer verbeterd kunnen worden


2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het opnemen van de VS in de Europese interne markt de aanscherping van de normen en standaarden voor onder andere arbeidsrechten, milieu en voedselveiligheid zal bemoeilijken,

spreekt uit in elk geval niet in te stemmen met vrijhandelsverdragen zoals TTIP als de huidige Europese normen en standaarden niet gegarandeerd zijn en als mogelijkheden om deze democratisch desgewenst te verbeteren zijn ingeperkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66SPChristenUnieGroenLinksPvdD50PLUSGrKO

Tegen

VVDPvdACDAPVVSGPGrBvKHouwersKleinVanVliet