Amen­dement Thieme: 4 miljoen euro voor alter­na­tieven voor het doden van ganzen


6 november 2013

Amendement op de begroting van Economische Zaken van 2014

I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4.000 (x € 1.000).

II In het artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het ganzen 7 akkoord maakt het mogelijk om 500.000 tot 750.000 ganzen te vergassen of dood te schieten. De kosten hiervan bedragen minimaal 4 miljoen euro terwijl allerminst vaststaat dat het doden van de ganzen de gewassen gaat beschermen of de vliegveiligheid gaat bevorderen. De indiener wijst erop dat dit derhalve geen structurele oplossing is.

Dit amendement beoogt budget vrij te maken voor praktische pilots bij boeren voor alternatieven voor afschot en vergassing van ganzen, en hierdoor gewassen en de wettelijk beschermde ganzen daadwerkelijk te beschermen. Hierbij valt te denken aan toepassing van uitvindingen in de praktijk, zoals lasers, robotvogels en automatische systemen die landbouwgewassen onaantrekkelijk maken voor ganzen. Dekking wordt gevonden in het niet juridisch verplichte deel van artikel 16.4, Kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve van het groene domein.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, VVD, CDA, CU, SGP, D66, 50+