Motie Ouwehand: nieuw besluit­moment na planMER scha­liegas, geen struc­tuur­visie opstellen


11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om direct na het afronden van de planMER Schaliegas een structuurvisie op te stellen,

overwegende dat een structuurvisie geen onderzoek meer is, maar een beleidsvoornemen,

verzoekt de regering na het afronden van de planMER Schaliegas een nieuw besluitmoment in te bouwen en niet direct over te gaan tot het opstellen van een structuurvisie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

CDA, CU, SGP, 50PLUS, GrKÖ, D66, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, SP, Klein, VanVliet, GrBvK