Motie Ouwehand: staak verzet tegen herkom­ste­ti­ket­tering


21 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Frankrijk een tweejarige pilot is gestart waarbij de herkomst van zuivel- en vleesproducten als ingrediënt voor de levensmiddelenindustrie verplicht moet worden aangeduid, maar dat Nederland zich hiertegen binnen Europa verzet;

Constaterende, dat verplichte herkomstetikettering juist veel kansen kan bieden om de Nederlandse productie van vlees en zuivel aan hogere dierenwelzijnsnormen te laten voldoen en om die hogere standaarden te vertalen naar een betere prijs voor die producten,

Constaterende, dat de Franse pilot nu al laat zien dat Franse boeren baat hebben bij herkomstetikettering, en dat concurrentie op kwaliteit ook voor Nederlandse boeren mogelijk moet worden;

Verzoekt de regering haar verzet tegen herkomstetikettering van vlees en zuivel te staken

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, FVD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, DENK, SGP