Motie Ouwehand: herzie Europees land­bouw­beleid


21 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat Nederland de Europese Sojaverklaring heeft ondertekend;

Constaterende dat een duurzame productie van eiwit niet alleen vraagt om regionale teelt van eiwitten, maar ook om een verkleining van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten;

Verzoekt de regering in te zetten op een proteïnestrategie (eiwittransitie) als een van de doelen van de herziening van het Europese landbouwbeleid;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, CU, SGP, FVD