Motie Arissen c.s.: verplicht chemie­be­drijven bedrijfs­do­cu­menten over de eventuele scha­de­lijkheid van chemische stoffen voor de volks­ge­zondheid en het milieu blijvend te bewaren


21 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de effecten van chemische stoffen op het menselijk lichaam zich vaak pas na decennia openbaren,

constaterende dat chemiebedrijven bedrijfsdocumenten met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen en onderzoeken over de eventuele schadelijkheid niet goed bewaren,

overwegende dat bij misstanden een volwaardig feitenonderzoek belangrijk is,

verzoekt de regering om chemiebedrijven te verplichten alle bedrijfsdocumenten met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen en onderzoeken over de eventuele schadelijkheid van chemische stoffen voor de volksgezondheid en het milieu blijvend te bewaren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen
La?in
Kröger
Van Brenk


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer