Motie Thieme: tegen versoe­peling Europese dier­trans­porten


20 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NVWA bij de varkenstransportsector hardnekkige problemen heeft geïdentificeerd die grote risico’s met zich meebrengen voor de insleep van besmettelijke dierziekten, het dierenwelzijn en de export,

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken deze risico’s onderkent en hierdoor de klepkeuring voor varkens opnieuw heeft verplicht,

constaterende dat het kabinet desondanks de Europese versoepeling van certificeringseisen voor diertransporten naar andere lidstaten ondersteunt middels een pilot en dat hierdoor de exportkeuring voor diertransporten vervalt,

verzoekt de regering zich te verzetten tegen de Europese versoepeling van certificeringseisen voor diertransporten waarmee de exportkeuring naar andere lidstaten gehandhaafd blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, GroenLinks, PvdD, 50+

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, Bontes