Motie Ouwehand: spreekt uit dat binnen de komende kabi­nets­pe­riode een substan­tiële krimp van de veestapel zal moeten worden gere­a­li­seerd


5 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij een gelijkblijvende omvang van de veestapel in Nederland, de normen en doelen voor milieu, natuur, dierenwelzijn, waterkwaliteit, klimaat en bescherming van de volksgezondheid niet kunnen worden gehaald,

spreekt uit dat binnen de komende kabinetsperiode een substantiële krimp van de veestapel zal moeten worden gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, PvdA, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, FVD