Motie Ouwehand: in kaart brengen van moge­lijk­heden van came­ra­toe­zicht op andere onder­delen van de vlees­in­du­strie, zoals veetransport en houderij


5 april 2017

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet inzet op cameratoezicht in slachthuizen en er vanuit zegt te gaan dat de vleessector niets te verbergen heeft;

verzoekt de regering de mogelijkheden in kaart te brengen van cameratoezicht op andere onderdelen van de vleesindustrie, zoals veetransport en houderij,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, FVD