Motie Arissen voor verbod op de doorvoer van walvis­vlees via Neder­landse havens


28 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Noorwegen ondanks een wereldwijd moratorium op walvisjacht in 2018, opnieuw de jacht op walvissen opent en de quota met 28% verhoogt,

overwegende dat een groot deel van het Noorse walvisvlees bestemd is voor de Japanse markt en wordt verscheept via havens in de Europese Unie,

overwegende dat in de aangenomen motie Ouwehand/Wassenberg (21 501-32, nr. 1018) verzocht werd om er bij de Europese Commissie op aan te dringen de doorvoer van walvisvlees door Europese havens een halt toe te roepen,

overwegende dat de Rotterdamse haven op eigen initiatief gestopt is met de doorvoer van walvisvlees, maar een wettelijke borging daarvan belangrijk is,

verzoekt de regering, in het verlengde van de aangenomen motie Ouwehand/Wassenberg, het verbod op de doorvoer van walvisvlees via Nederlandse havens wettelijk vast te leggen en draagvlak te zoeken bij andere Europese landen om eveneens een doorvoerverbod af te kondigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: schrap luchtwassers uit de Maatlat Duurzame Veehouderij

Lees verder

Motie Arissen voor jaarrond openstelling van Kroondomein Het Loo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer