Motie Ouwehand: de vissen­wel­zijnsnota uit 2003 actu­a­li­seren


24 november 2016

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel vangstmethoden ernstige verwondingen veroorzaken bij vissen;

constaterende dat wild gevangen vissen niet direct worden bedwelmd of gedood, maar een langdurige doodsstrijd ondergaan;

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken duidelijk heeft gemaakt vissenwelzijn belangrijk te vinden,


overwegende dat het welzijn van vissen een plaats zou moeten hebben in het kabinetsbeleid dat zich richt op verduurzaming van de visserij;

verzoekt de regering om de vissenwelzijnsnota uit 2003 te actualiseren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet