Motie Ouwehand/Polderman over het niet langer pleiten voor versnelling van de toela­tings­pro­cedure voor ggo-gewassen


13 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er steeds meer onbedoelde vermenging van ggo-gewassen van buiten de Europese Unie kan plaatsvinden, zoals blijkt uit de Trendanalyse 2007;

overwegende, dat maatregelen zoals het versoepelen van het EU-toelatingsbeleid voor ggo-gewassen geen oplossing zijn voor dit probleem;

overwegende, dat een versoepeling van het EU-toelatingsbeleid voor ggo-gewassen een verkeerd signaal geeft aan ketenpartijen en averechts zal werken op de naleving van wetgeving;

overwegende, dat versoepelen van het EU-toelatingsbeleid het vertrouwen in voedselveiligheid kan ondermijnen;

verzoekt de minister niet langer in Europa te pleiten voor een versnelling van de toelatingsprocedure voor ggo-gewassen en het opheffen van de nultolerantie voor ongeautoriseerde ggo's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Polderman


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, D66, LVER, PvdA, PVV, VVD