Motie Ouwehand over aanpassing van het protocol in het Verdrag van Amsterdam


5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de intergouvernementele Conferentie zal werken aan een verdrag tot wijziging van de bestaande Europese Verdragen;

constaterende, dat in bestaande Europese verdragen een zinsnede is opgenomen waarin de bescherming en het welzijn van dieren ondergeschikt is gemaakt aan 'godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed';

van mening, dat deze bepalingen zo geen recht doen aan het toenemend belang dat Nederlandse burgers hechten aan een verbetering van de bescherming en het welzijn van dieren;

verzoekt de regering zich in te zetten voor een aanpassing van de dierenwelzijnsbepalingen in de huidige verdragen zodanig dat het voorbehoud van 'godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed' wordt geschrapt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over de aanpassing van artikel 33 van het Verdrag van Amsterdam

Lees verder

Motie Ouwehand/Polderman over het niet langer bekostigen van het meetnet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer